Blog

 

 

 

Il Galles è un delle terre più magiche che esistano, i suoi nomi, il modo in cui si scrive la sua lingua, sembrano fatti apposta per una storia fantasy.

Vi riporto di seguito un elenco di nomi maschili e femminili per i vostri personaggi.

Nomi gallesi 2

Nomi maschili
Alwyn
Arwel
Bedwyr
Bleddyn
Braith
Brynmor
Cadfael
Cadoc
Cadwalader
Caerwyn
Caradoc
Cledwyn
Dafydd (David)
Deiniol
Delwyn
Drystan
Einion
Eirian
Emlyn
Emrys (Ambrose)
Ffransis
Gawain
Gethin
Glyndwr
Gruffudd
Gwillym (William)
Gwythyr (Victor)
Heddwyn
Heulog
Hywel
Iago (Jacob)
Idris
Ieuan (John)
Islwyn
Llewellyn
Macsen (Maximus)
Madog
Maredudd (Meredith)
Meurig (Maurice)
Neifion (Neptune)
Owain (Eugene)
Padrig (Patrick)
Pedr (Peter)
Rheinallt (Reynold)
Rhisiart (Richard)
Rhydderch
Sawyl (Samuel)
Siarl (Charles)
Sieffre (Geoffrey)
Siorus (George)
Talfryn
Tomos (Thomas)
Urien
Wynfor
Yorath

 

Nomi femminili

Aderyn
Aeronwen
Afanen
Alis (Alice)
Anwen
Bethan (Elizabeth)
Betrys (Beatrice)
Blodeuwedd
Briallen
Bronwen
Carys
Catrin (Katherine)
Ceridwen
Crystin (Christine)
Deryn
Disgleirio
Efa (Eva)
Eilwen
Eirlys
Elin (Helen)
Enfys
Esyllt (Isolde)
Ffraid (Bridget)
Gladys
Glynis
Gwen
Gwendolen
Gwyneth
Hefina
Heulwen
Hyledd
Lleucu (Lucia)
Llewella
Lowri (Laura)
Mair (Mary)
Marged (Margaret)
Megan
Meinwen
Morgan
Morwen
Myfanwy
Nesta (Agnes)
Nia (Niamh)
Olwen
Paderau
Rhiannon
Rhonwen
Rhosyn
Seren
Sian (Jeanne)
Sioned (Janet)
Siwan (Joan)
Tegan
Tiwlip (Tulip)
Winifred
Wynne

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *